Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-NTH-029079-TT

Cơ quan thống kê:

Ninh Thuận - Phòng Công thương/Phòng Quản lý đô thị huyện/thành phố

Tên thủ tục hành chính:

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Công thương/Phòng Quản lý đô thị huyện/thành phố
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí 500.000 đồng/trường hợp Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Hồ sơ của cá nhân được UBND cấp xã chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện/thành phố.
2. - Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Công thương/Phòng Quản lý đô thị huyện/thành phố xử lý; trình UBND huyện/thành phố quyết định.
3. - Trả kết quả cho UBND cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện/thành phố. UBND cấp xã trả kết quả cho cá nhân.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ( theo mẫu quy định)
2. - Bản sao các giấy tờ về theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định 95/2005/NĐ- CP ngày 15 tháng 7 năm 2005.
3. - Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có thêm bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu công trình xây dựng tại Việt Nam.
4. - Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng phải thể hiện được vị trí trên thửa đất, hình dáng và ghi tên cấp công trình, diện tích, công suất của từng hạng mục công trình. Trong những trường hợp có những hạng mục xây dựng nhiều tầng thì vẽ sơ đồ mặt bằng các tầng và ghi diện tích sàn xây dựng của từng tầng. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện.
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình. Thông tư số 13/2005/TT-BXD n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ