Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-NBI-166613-TT

Cơ quan thống kê:

Ninh Bình - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở BTXH do UBND tỉnh quản lý.

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở BTXH do UBND tỉnh quản lý.

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Sở LĐ-TB&XH
Thời hạn giải quyết:
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Lao động-TBXH tỉnh
3. Bước 3 Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.
4. Bước 4
Trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Sở Lao động-TBXH

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú;
- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND xã, phường, Thị trấn;
2. - Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS;
- Biên bản xét duyệt đối tượng của xã, phường, thị trấn (có xác nhận của Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ban chuyên trách Lao động TBXH, Đoàn thể phường xã, Công an xã);
3. - Công văn đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn;
- Công văn đề nghị của Phòng LĐTBXH huyện, thành phố;
- Tờ trình của Trung tâm BTXH tỉnh (kèm theo danh sách).
Số bộ hồ sơ:
03

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ