Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-NBI-056862-TT

Cơ quan thống kê:

Ninh Bình - Sở Nội vụ

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng công chức

Tuyển dụng công chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Trường Chính trị, Trường Đại học Hoa Lư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí dự thi tuyển công chức - Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000đồng/thí sinh/ lần dự thi.
- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.
- Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, thu: 70.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.
- Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000đồng/thí sinh/lần dự thi.
Thông tư liên tịch Bộ Tài ch...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Trên cơ sở đăng ký nhu cầu tuyển dụng của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp, giúp Hội đồng thi tuyển công chức xây dựng và thông báo công khai kế hoạch thi tuyển.
2. Bước 2 Thí sinh nộp hồ sơ dự thi tại Sở Nội vụ.
3. Bước 3 Sở Nội vụ giúp Hội đồng thi tuyển tổng hợp danh sách thí sinh dự thi, chuẩn bị các điều kiện thi tuyển.
4. Bước 4 Tổ chức thi tuyển công chức.
5. Bước 5 Niêm yết công khai kết quả thi tuyển công chức tại Sở Nội vụ.
6. Bước 6 Người trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ, xuất trình bản gốc các văn bằng, chứng chỉ, các giấy tờ có liên quan.
7. Bước 7 Sở Nội vụ giúp Hội đồng thi tuyển trình UBND tỉnh phê chuẩn kết quả tuyển dụng công chức.
8. Bước 8 Ra quyết định tuyển dụng công chức.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đăng ký dự tuyển công chức;
2. - Bản khai lý lịch;
3. - Giấy chứng nhận sức khoẻ;
4. - Bản sao bằng tốt nghiệp;
5. - Bản sao chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ;
6. - Bản sao kết quả học tập (hoặc học bạ);
7. - Bản sao sổ hộ khẩu;
8. - Bản sao giấy tờ ưu tiên (nếu có)
9. - 02 phong bì có dán tem (ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận);
10. - 02 ảnh cỡ 4x6 cm
11. - Số điện thoại liên hệ
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Đơn đăng ký dự tuyển công chức Thông tư của Bộ Nội vụ số 07...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ