Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-NAN-126074-TT

Cơ quan thống kê:

Nghệ An - Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng công chức

Tuyển dụng công chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Nghệ An.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Trường chính trị tỉnh Nghệ An.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày sau khi có kết quả thi tuyển
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Trên cơ sở thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Nghệ An, cá nhân có nguyện vọng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
2. Bước 2 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Nghệ An, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan có nhu cầu tuyển dụng hoặc nộp tại Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (Số 30 - Phan Đăng Lưu - thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
3. Bước 3 Cá nhân đăng ký thi tuyển công chức tham gia kỳ thi sơ tuyển do cơ quan có nhu cầu tuyển dụng tổ chức (nếu có)
4. Bước 4 Sau khi sơ tuyển (nếu đạt) cá nhân tham gia kỳ thi tuyển công chức do Hội đồng tuyển dụng của tỉnh tổ chức.
5. Bước 5 Kết quả thi tuyển sẽ được gửi về cho cá nhân theo địa chỉ đã đăng ký
6. Bước 6 Cá nhân nhận quyết định tại Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định,có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập
2. Bản sao giấy khai sinh
3. Có đủ bản sao các văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,… và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, cam đoan được sao từ bản chính do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra. Khi kiểm tra hồ sơ, nếu cơ quan có thẩm quyền sử dụng và tuyển dụng phát hiện thấy văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc không thuộc diện được ưu tiên tuyển dụng (nếu có) như kê khai trong hồ sơ dự tuyển thì người trúng tuyển bị xem xét huỷ bỏ kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.
4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
5. 2 phong bì dán tem sẵn ghi địa chỉ người nhận và các số điện thoại liên lạc.và 2 ảnh 3x4
6. Đơn xin đăng ký thi tuyển công chức
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin đăng ký thi tuyển công chức Thông tư của Bộ Nội vụ số 07...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
+ Là công dân Việt nam, có địa chỉ thường trú tại Việt nam;
+ Phẩm chất đạo đức tốt;
+ Tuổi đời từ đủ 18 đến 40 (với nam), 35 (với nữ); Khi tuyển vào công chức, nếu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thì tuổi dự tuyển có thể cao hơn nhưng không quá 45 tuổi;
+ Có đơn xin dự tuyển và lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của ngạch đăng ký dự tuyển;
+ Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
+ Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
+ Dự thi đầy đủ các môn thi do Hội đồng tuyển dụng tổ chức.
+ Viên chức đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; viên chức đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước; sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt nam và Công an nhân dân Việt nam;
+ Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, đơn vị của nhà nước từ 3 năm (dủ 36 tháng ) trở lên;
Nghị định của chính phủ số 0...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ