Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-NAN-011777-TT

Cơ quan thống kê:

Nghệ An - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An

Tên thủ tục hành chính:

Bán đấu giá bất động sản

Bán đấu giá bất động sản

Thông tin

Lĩnh vực:

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch hội đồng định giá, Trung tâm, các ngành hữu quan.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Trung tâm ban đấu giá tài sản Nghệ An
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm ban đấu giá tài sản Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Các cơ quan hữu quan: Sở Xây dưng, sở Tài nguyên môi trường, chính quyền địa phương nơi có tài sản
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. ) Phí tham gia đấu giá : - Từ 20.000.000 đồng trở xuống 20.000đ
- Từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 50.000đ
- Từ trên 50.00.000 đồng đến 100.000.000 đồng 100.000 đồng
- Từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 200.000 đồng
- Từ trên 500.000.000 đồng 500.000 đồng
Quyết định 116/2007/QĐ-UBND...
2. Phí đấu giá đối với người có tài sản: - Từ 1.000.000 đồng trở xuống 50.000 đồng
- Từ trên 1.000.000 đồgn đến 100.000.000: 5% giá trị tài sản bán được.
- Từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000đồng: 5.000.000 + 1,5 % của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000 đồng
- Trên 1.000.000.000 đồng: 18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán vượt quá 1.000.000.000 đồng
Quyết định 116/2007/QĐ-UBND...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Bản cam kết Văn bản xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Xác định giá khởi điểm: Các cá nhân, tổ chức có tài sản có văn bản uỷ quyền xác định giá khởi điểm (Nếu cá nhân tổ chức có yêu cầu)
2. Bước 2 Ký kết hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản: Hợp đồng bán đấu giá được ký kết giữa Trung tâm bán đấu giá và với người có quyền sử dụng tài sản hoặc đại diện của người đó. Người có tài sản cung cấp cho người bán đấu giá giấy chứng nhận hợp pháp, hoặc bằng chứng chứng minh quyền sở hữu tài sản và chịu trách nhiệm về các bằng chứng đó.
3. Bước 3 Thông báo bán đấu giá : Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương.
4. Bước 4 Cá nhân tổ chức có nhu cầu mua tài sản : Xem tài sản ít nhất 2 ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá.
5. Bước 5 Đăng ký mua tài sản: Cá nhân tổ chức muốn mua tài sản nộp khoản tiền đặt trước tối da không quá 5% giá khởi điểm của tài sản, và khoản phí tham giá đấu giá không hoàn lại theo quy đinh.
6. Bước 6 Tiến hành cuộc bán đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá trả giá theo quy định tại quy chế đấu giá
7. Bước 7 Ngưòi trúng đấu giá : Nộp tiền mua tài sản và nhận tài sản.
8. Bước 8 Thanh lý hợp đồng uỷ quyền : Thanh lý hợp đồng bán đấu giá được ký kết giữa Trung tâm bán đấu giá và với người có quyền sử dụng tài sản hoặc đại diện của người đó.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Bên uỷ quyền : Có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc xử lý tài sản, quyết định thành lập hội đồng định giá, biên bản định giá tài sản; Trong trường hợp uỷ quyền cho Trung tâm định giá thì phải có giấy uỷ quyền định giá tài sản bán đấu giá.
2. Người tham gia đấu giá : Bản sao giấy CMDN; Mẫu đơn đăng ký đấu giá theo mẫu của Trung tâm.
Số bộ hồ sơ:
02 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ