Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-NCS-172014-TT

Cơ quan thống kê:

Ngân hàng Chính sách - Ban tín dụng học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình.

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình.

Thông tin

Lĩnh vực:

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam

Hoạt động Tín dụng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường hoặc cơ sở đào tạo.
Cách thức thực hiện:
Người vay nộp hồ sơ trực tiếp đến tổ TK&VV
Thời hạn giải quyết:
Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt
Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Người vay phải là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn ( TK&VV) tại nơi sinh sống.
- Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường( bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản sao) gửi cho Tổ trưởng Tổ TK&VV.
2. - Tổ TK&VV nhận được hồ sơ xin vay của người vay, tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD), đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu chưa đúng thì hướng dẫn người vay lập lại thủ tục hoặc bổ sung phần còn thiếu. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD), Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học trình UBND cấp xã xác nhận.
- Tại UBND cấp xã tiến hành xác nhận hộ vay thuộc đối tượng được vay vốn và đang cư trú hợp pháp tại xã và phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH( mẫu 03/TD).
- Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ TK&VV gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn cho NHCSXH cấp huyện để làm thủ tục phê duyệt cho vay.
3. - NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ do Tổ TK&VV gửi đến, thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn.
- Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã.
4. - UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV để Tổ thông báo đến người vay (mẫu số 04/TD).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Người vay:
+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD)
+ Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học đối với HSSV năm đầu (bản sao có công chứng)
2. Đối với Tổ TK&VV:
+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD)
Số bộ hồ sơ:
Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên, bản chính; Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học đối với HSSV năm đầu (bản sao có công chứng): 01 liên; Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 02 bản gốc, 02 bản sao
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD); Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSS...
2. Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD); Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSS...
3. Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học. Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSS...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Học sinh sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
Quyết định số 157/2007/QĐ-TT...
2. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn đột xuất về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Quyết định số 157/2007/QĐ-TT...
3. Đối với HSSV năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường. Quyết định số 157/2007/QĐ-TT...
4. Đối với học sinh sinh viên năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường không bị các cơ quan xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu. Quyết định số 157/2007/QĐ-TT...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ