Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-NCS-112720-TT

Cơ quan thống kê:

Ngân hàng Chính sách - Phòng Tổ chức cán bộ

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục tuyển dụng cán bộ NHCSXH

Thủ tục tuyển dụng cán bộ NHCSXH

Thông tin

Lĩnh vực:

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam

Các hoạt động khác của NHCSXH

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Tổng Giám đốc NHCSXH
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Giám đốc: Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Giao dịch hoặc các Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Tổ chức cán bộ Hội sở chính, phòng Hành chính tổ chức Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, các Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Tùy thuộc vào số lượng lao động cần tuyển để quy định thời hạn
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt Quyết định hành chính
Hợp đồng lao động.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Xác định nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu đối với vị trí cần tuyển dụng, trình độ, tiêu chuẩn tuyển dụng và chỉ tiêu biên chế được giao;
2. Thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng;
3. Nhận hồ sơ dự tuyển và sơ tuyển;
4. Xét duyệt hồ sơ đăng ký tuyển dụng;
5. Kế hoạch tổ chức thi tuyển;
6. Thành lập Hội đồng thi tuyển;
7. Tổ chức thi tuyển;
8. Tổng hợp kết quả thi;
9. Họp Hội đồng tuyển dụng;
10. Công bố kết quả thi tuyển và thông báo trúng tuyển;
11. Quyết định tuyển dụng thực hiện thử việc đối với lao động được tuyển dụng. Trong thời gian thử việc tham gia khóa đào tạo do Trung tâm Đào tạo tổ chức;
12. Tuyển dụng chính thức: ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn (01 năm, 03 năm), không xác định thời hạn.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin dự tuyển (viết bằng tay);
2. Bản cam kết phục vụ lâu dài trong hệ thống NHCSXH;
3. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (không quá 06 tháng);
4. Bản sao giấy khai sinh;
5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (có công chứng);
6. Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế cấp có thẩm quyền;
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Nhu cầu cán bộ, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức bố trí làm việc tại cơ quan; Quy chế 930 QC/NHCS - TCCB n...
Văn bản số 1124/NHCS-TCCB ng...
2. Có đơn xin dự tuyển hợp lệ theo quy định của NHCSXH; lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận; có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu trình độ của vị trí công việc dự kiến tuyển dụng; trình độ tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác; tuổi tuyển dụng lần đầu không quá 30; phải tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ đối với cán bộ mới tuyển dụng; Quy chế 930 QC/NHCS - TCCB n...
Văn bản số 2004/NHCS - TCCB...
Văn bản số 1124/NHCS-TCCB ng...
Văn bản số 3719/NHCS-TCCB ng...
3. Không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị sa thải theo đúng luật từ các tổ chức, đơn vị khác; đang trong thời gian thi hành kỷ luật ở đơn vị cũ. Văn bản số 2004/NHCS - TCCB...
Văn bản số 1124/NHCS-TCCB ng...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ