Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-NCS-109264-TT

Cơ quan thống kê:

Ngân hàng Chính sách - Phòng Tín dụng Người nghèo

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cho gia hạn nợ đối với các chương tín dụng mà người vay tham gia vào tổ TK&VV

Thủ tục cho gia hạn nợ đối với các chương tín dụng mà người vay tham gia vào tổ TK&VV

Thông tin

Lĩnh vực:

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam

Hoạt động Tín dụng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
NHCSXH cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
NHCSXH cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Tổ TK&VV
Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống
Thời hạn giải quyết:
Trong thời gian 05 ngày làm việc trước ngày đến hạn trả nợ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt
Phê duyệt trên Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu 09/TD)

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Người vay viết Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09/TD) gửi tổ TK&VV.
2. Tổ TK&VV kiểm tra, xác nhận trên Giấy đề nghị gia hạn nợ và gửi NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.
3. NHCSXH cấp huyện nhận Giấy đề nghị gia hạn nợ của người vay kiểm tra, xem xét và phê duyệt cho gia hạn nợ (nếu người vay có đủ điều kiện)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu 09/TD)(Bản chính).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu 09/TD) Văn bản 676/NHCS-TD ngày 22/...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Khách hàng vay vốn sử dụng đúng mục đích.
2. Khách hàng bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.
3. Khách hàng gặp khó khăn về tài chính dẫn đến chưa trả được nợ.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Website của NHCSXH