Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LAN-203291-TT

Cơ quan thống kê:

Long An - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An

Tên thủ tục hành chính:

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Việc làm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Mức phí: 300.000 đồng/giấy phép. Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Cấp lại giấy phép lao động.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giấy phép bị hỏng, bị mất, thay đổi hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động; người sử dụng lao động đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.
2. Bước 2 Chuẩn bị đầy đủ theo quy định của pháp luật; Mẫu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động liên hệ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
3. Bước 3 Nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp làm lại cho kịp thời.
4. Bước 4 Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
+ Công chức viết phiếu nộp lệ phí.
+ Người nhận giấy phép nộp lệ phí tại bộ phận một cửa.
+ Công chức kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao giấy phép yêu cầu người đến nhận ký nhận.
* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30.
+ Chiều: Từ 13giờ 30 đến 17 giờ.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài.
2. Giấy phép lao động đã bị hỏng, trường hợp bị mất phải có văn bản giải trình về việc bị mất giấy phép lao động.
3. 3 tấm ảnh (3x4cm) chụp chính diện sáu tháng trở lại.
Số bộ hồ sơ:
02 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài. Mẫu số 9 THÔNG TƯ SỐ 31/2011/TT-BLĐTB...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ