Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LCA-087004-TT

Cơ quan thống kê:

Lào Cai

Cấp Xã:

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận biên bản họp gia đình về việc thoả thuận phân chia tài sản

Xác nhận biên bản họp gia đình về việc thoả thuận phân chia tài sản

Thông tin

Lĩnh vực:

Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí chứng thực 20.000đồng/1 trường hợp Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng thực biên bản

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Công dân đến đề nghị xác nhận biên bản họp gia đình về việc thoả thuận phân chia di sản Phải xuất trình chứng minh thư nhân dân và biên bản họp gia đình về việc thoả thuận phân chia tài sản qua bộ phân tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, cán bộ xác định nội dung của biên bản họp gia đình về việc thoả thuận phân chia tài sản mà công dân đề nghị chứng thực, nội dung của biên bản không được vi phạm điều cấm của pháp luật và không được trái với đạo đức của xã hội. Tất cả các thành viên trong gia đình (là người được hưởng di sản) đều phải có mặt và ký trực tiếp vào biên bản họp gia đình trước sự chứng kiến của cán bộ cán bộ tư pháp và những người làm chứng.
2. Cán bộ tư pháp trình Chủ tịch UBND cấp xã ký chứng thực và trả kết quả cho công dân.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Biên bản họp gia đình
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (photo)
3. Giấy Chứng minh thư nhân dân (giấy tờ tuỳ thân photo)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ