Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LCA-007426-TT

Cơ quan thống kê:

Lào Cai - Cấp huyện

Tên thủ tục hành chính:

Đơn xin xác nhận Hộ nghèo

Đơn xin xác nhận Hộ nghèo

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Phòng Lao động, thương binh và xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Lao động, thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Uỷ ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Các hộ gia đình, cá nhân viết đơn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi lên Phòng Lao động – TBXH.
2. Sau khi kiểm tra, đối chiếu với Sổ hộ nghèo do phòng quản lý, cán bộ theo dõi sẽ trình Lãnh đạo phòng xác nhận vào đơn xin xác nhận hộ nghèo theo quy định.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Mẫu đơn xin xác nhận;
2. Sổ hộ khẩu gia đình
Số bộ hồ sơ:
02

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ