Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LSN-147921-TT

Cơ quan thống kê:

Lạng Sơn

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng xét nghiệm

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng xét nghiệm

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế

Khám, chữa bệnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. 180.000đồng Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần. Kiểm tra ngay các loại giấy tờ cần thiết của hồ sơ nếu thấy sai sót hoặc chưa đầy đủ thì yêu cầu sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định. Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ đã đúng nội dung và đủ số lượng các loại giấy tờ theo qui định thì cán bộ, công chức nhận hồ sơ viết phiếu tiếp nhận hồ sơ thu lệ phí theo quy định, vào sổ theo dõi
- Chuyển hồ sơ đến Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề của Sở để xử lý.
- Hội đồng Tư vấn nghiên cứu, xem xét, trình Lãnh đạo thành lập Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định trực tiếp tại cơ sở. Sau khi thẩm định xong, trình biên bản thẩm định lên Giám đốc Sở để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
- Sau khi có kết quả, Hội đồng tư vấn chuyển hồ sơ đã giải quyết và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cơ sở đến nhận Giấy chứng nhận chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả theo phiếu hẹn.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng xét nghiệm;
2. Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề; Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
3. Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật;
4. Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng xét nghiệm

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)