Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LDG-134500-TT

Cơ quan thống kê:

Lâm Đồng

Tên thủ tục hành chính:

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thông tin

Lĩnh vực:

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thời hạn ra quyết định xử phạt không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (đối với những vụ việc đơn giản, hành vi vi phạm rõ ràng, không cần xác minh thêm). Đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp như tang vật, phương tiện cần giám định, cần xác định rõ đối tượng vi phạm hành chính hoặc những tình tiết phức tạp khác thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản. Trong trường hợp xét thấy cần có thêm thời gian để xác minh thu thập chứng cứ , Chánh Thanh tra Sở báo cáo Giám đốc Sở bằng văn bản để xin gia hạn, thời gian gia hạn không quá 30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Cán bộ Thanh tra đình chỉ hành vi vi phạm; lập biên bản vi phạm hành chính:
- Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, cán bộ Thanh tra được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm tra thực hiện các công việc sau:
+ Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính.
+ Kiểm tra giấy tờ có liên quan theo quy định, xác định lỗi và phân tích để người vi phạm biết về hành vi vi phạm của mình.
+ Lập Biên bản vi phạm hành chính.
- Trên cơ sở Biên bản vi phạm hành chính, Cán bộ thanh tra lập đề xuất hình thức xử lý vi phạm trình Lãnh đạo Đội Thanh tra giao thông có ý kiến cụ thể (kèm theo giấy tờ tạm giữ).
2. Bước 2 : Đề xuất xử lý vi phạm hành chính:
- Lãnh đạo Đội Thanh tra xem xét đề xuất, nếu:
+ Đồng ý thì ký vào phiếu đề xuất.
+ Chưa đồng ý thì ghi rõ chính kiến về hình thức xử lý của lãnh đạo đội vào phiếu đề xuất.
- Lãnh đạo Đội TTGT chuyển hồ sơ vi phạm tới Chánh Thanh tra Sở ( thông qua nhân viên giúp việc xử lý).
3. Bước 3 Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Chánh Thanh tra xem xét, phê duyệt vào phiếu đề xuất xử lý vi phạm hành chính về GTĐB, ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ và chuyển cho nhân viên giúp việc xử lý.
4. Bước 4 Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
- Khi người vi phạm đến xử lý, nhân viên giúp việc xử lý giao cho người vi phạm quyết định xử phạt vi phạm hành chính để người vi phạm đi nộp tiền phạt tại Kho Bạc Nhà nước Tỉnh.
- Khi người vi phạm đã nộp tiền phạt và xuất trình biên lai thu tiền phạt, nhân viên giúp việc xử lý thu lại 1 liên nộp tiền phạt theo quy định và trả lại giấy tờ tạm giữ cho người vi phạm (trừ trường hợp tước giấy phép lái xe thì đến hết thời gian tước mới trả lại giấy phép lái xe).
- Trong trường hợp người vi phạm không đến xử lý vi phạm đúng ngày đã hẹn theo biên bản vi phạm hành chính, Thanh Tra Sở thông báo bằng văn bản cho người vi phạm đến để nhận quyết định xử phạt và sau 03 lần mời mà người vi phạm vẫn không đến để xử lý thì Thanh tra Sở đề nghị cơ quan chức năng có liên quan phối hợp để có hình thức chế tài theo quy định.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Biên bản vi phạm hành chính.
2. - Phiếu đề xuất xử lý vi phạm hành chính.
3. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
4. - Danh sách giao nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
5. Biên lai thu tiền của Kho bạc Nhà nước.
6. - Thông báo
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ