Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LDG-122539-TT

Cơ quan thống kê:

Lâm Đồng

Tên thủ tục hành chính:

đề nghị xét tặng thưởng: Huân chương, huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

đề nghị xét tặng thưởng: Huân chương, huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Thông tin

Lĩnh vực:

Thi đua khen thưởng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Thủ tướng Chính phủ -UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng)
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức đề nghị tặng bằng khen chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ số 08, đường 3 tháng tư, thành phố Đà Lạt.
- Khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng, bộ phận Văn thư kiểm tra hồ sơ theo quy định tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nếu hồ sơ thủ tục thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nếu hồ sơ đủ thủ tục, Văn thư sẽ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục hoặc không hợp lệ theo quy định thì Văn thư lập phiếu trả hồ sơ cho cơ quan, đơn vị trình khen bằng đường bưu điện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu ( trừ các ngày nghỉ theo quy định).
2. Bước 2 Ban Thi đua-Khen thưởng thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng Bằng khen, Huân, Huy chương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ;
- Trường hợp thẩm định hồ sơ không đạt tiêu chuẩn khen thưởng, Ban trả hồ sơ khen thưởng và báo cho đơn vị biết rõ lý do bằng văn bản.
3. Bước 3 Sau khi có Quyết định khen thưởng, Ban Thi đua-Khen thưởng báo cho đơn vị trình khen đến nhận kết quả tại Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng
Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Tờ trình của UBND cấp huyện trình UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước (có danh sách kèm theo)
2. - Hồ sơ khen thưởng:
* Đối tượng là: cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công nhân viên thoát ly hoặc cán bộ, nhân viên ở phường, xã
+ Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ (theo mẫu quy định của trung ương)
+ Hồ sơ có một trong các giấy tờ sau (bản sao có công chứng): quyết định phục viên, chuyển ngành, quyết định nghỉ hưu ghi rõ thời gian công tác, quyết định thôi việc, xác nhận thời gian tham gia quân đội của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; xác nhận thời gian tham gia công tác của cơ quan chủ quản, Lý lịch Đảng viên.
* Đối tượng là nhân dân:
+ Bản khai của nhân dân về thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống Mỹ (nếu đối tượng là nhân dân)
+ Giấy xác nhận thành tích của ít nhất hai cán bộ hoặc hai người cùng tham gia kháng chiến (có xác nhận của UBND cấp xã nơi người xác nhận thường trú).
(Riêng đối tượng bị địch bắt tù đày phải có Quyết định về việc trợ cấp người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày của Sở Lao động Thương binh - Xã hội cấp).
* Các đối tượng có đơn trình bày lý do chưa kê khai thành tích khen thưởng (có xác nhận của UBND cấp xã, địa phương cũ)
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống……(của cán bộ thoát ly và cán bộ nhân viên phường, xã)
2. (đối tượng là nhân dân)- Bản khai của nhân dân về thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống….

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Hộ khẩu của đối tượng ở địa phương nào thì nơi đó trình khen.
2. - Đối tượng được tặng bằng khen là cán bộ, nhân dân có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
3. - Tiêu chuẩn tặng bằng khen là cán bộ, nhân dân có thành tích dưới mức quy định để tặng Huy chương Kháng chiến hạng nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
4. - Không phạm sai lầm trong thời kỳ kháng chiến và cho đến khi xét khen.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ