Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LDG-092732-TT

Cơ quan thống kê:

Lâm Đồng - cấp huyện

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục đề nghị xét tặng: Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Mỹ; Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Pháp

Thủ tục đề nghị xét tặng: Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Mỹ; Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Pháp

Thông tin

Lĩnh vực:

Thi đua khen thưởng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp huyện
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Tờ trình

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Công dân có tham gia kháng chiến chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật, nộp tại Phòng Nội vụ (cơ quan tham mưu cho UBND cấp huyện ).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức hướng dẫn để người đến nộp bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Bước 2 Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp hồ sơ tham mưu UBND cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Trường hợp hồ sơ xét không đạt tiêu chuẩn khen thưởng, Phòng Nội vụ trả hồ sơ và báo bằng văn bản cho đơn vị trình khen biết biết lý do.
3. Bước 3 Khi nhận được quyết định khen thưởng, Phòng Nội vụ báo cho công dân biết; đến nhận kết quả tại Phòng Nội vụ.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đối tượng là: cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công nhân viên thoát ly hoặc cán bộ, nhân viên ở phường, xã
+ Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (có mẫu đính kèm ) ;
+ Một trong các giấy tờ sau (sao): quyết định phục viên, chuyển ngành, lí lịch quân nhân, lí lịch cán bộ công nhân viên chức, quyết định nghỉ hưu ghi rõ thời gian công tác, xác nhận thời gian tham gia quân đội của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; xác nhận thời gian tham gia công tác của cơ quan chủ quản. Riêng đối tượng bị địch bắt tù đày phải có Quyết định về việc trợ cấp người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày của Sở Lao động Thương binh - Xã hội cấp;
2. - Đối tượng là nhân dân:
+ Bản khai của nhân dân về thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (có mẫu đính kèm );
+ Giấy xác nhận thành tích của ít nhất hai người cùng tham gia kháng chiến; (có mẫu đính kèm )
+ Đơn trình bày lý do chưa kê khai thành tích tham gia kháng chiến (có xác nhận của UBND cấp xã nơi đối tượng đang cư trú);
Số bộ hồ sơ:
03 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Bản khai thành tích tham gia kháng chiến.....(đối tượng là: cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công nhân viên thoát ly hoặc cán bộ nhân viên ở phường, xã).
2. Bản khai thành tích tham gia kháng chiến.....(đối tượng là nhân dân).

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Đối tượng là cán bộ, nhân dân được khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ phải là những người không bị “phạm sai lầm nghiêm trọng” trong thời kỳ kháng chiến cho đến khi xét khen.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ