Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LDG-066231-TT

Cơ quan thống kê:

Lâm Đồng

Tên thủ tục hành chính:

Ký phụ lục hợp đồng thuê đất cho tổ chức trong nước khi có biến động tăng giảm diện tích, do thay đổi pháp nhân, do thay đổi đơn giá thuê đất, do chuyển một phần diện tích từ thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức trong nước.

Ký phụ lục hợp đồng thuê đất cho tổ chức trong nước khi có biến động tăng giảm diện tích, do thay đổi pháp nhân, do thay đổi đơn giá thuê đất, do chuyển một phần diện tích từ thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức trong nước.

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phu lục Hợp đồng thuê đất

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Văn thư thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường;
Văn thư Sở tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu biên nhận, hẹn ngày phát hành quả trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Bước 2 Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cho Phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm soạn thảo phụ lục hợp đồng gửi cho tổ chức thuê đất ký phu lục hợp đồng thuê đất 01 ngày . Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được phụ lục hợp đồng thuê đất của tổ chức kinh tế đã ký, Phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký phụ lục hợp đồng thuê đất.
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký phụ lục hợp đồng thuê đất, Phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chuyển hợp đồng cho Văn phòng Sở.
3. Bước 3 Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi Phòng Đăng ký đất đai chuyển hợp đồng thuê đất đã được lãnh đạo ký cho Văn thư, Văn thư có trách nhiệm lấy số, đóng dấu và phát hành cho người sử dụng đất.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Hợp đồng thuê đất (photo);
2. - Quyết định về việc tăng giảm diện tích, do thay đổi pháp nhân, do thay đổi đơn giá thuê đất, do chuyển một phần diện tích từ thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức trong nước (photo).
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ