Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LAC-088864-TT

Cơ quan thống kê:

Lai Châu - Sở Công thương tỉnh Lai Châu

Tên thủ tục hành chính:

Gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Thông tin

Lĩnh vực:

liệu nổ công nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 1.500.000đ/giấy phép Quyết định số 29/2007/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
2. Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Công thương Lai Châu (Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu; Điện thoại + Fax 0231.3876.759). Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày hành chính hàng tuần (trừ ngày lễ).
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức xin cấp giấy phép xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy giới thiệu) để đối chiếu.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
3. Trả kết quả: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Công thương Lai Châu (Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu; Điện thoại + Fax 0231.3876.759). Thời gian trao trả giấy phép: Tất cả các ngày hành chính hàng tuần (trừ ngày lễ).
+ Công chức trả kết quả viết biên lai thu phí. Người nhận kết quả đến nộp tiền tại thủ quỹ của sở tại văn phòng Sở Công thương.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền và có chứng minh thư của người ủy quyền./.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
2. Giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự;
3. Bản sao công chứng Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh;
4. Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động: (khoáng sản đối với đơn vị hoạt động khoáng sản, thăm dò; khai thác đối với đơn vị hoạt động dầu khí, quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng nhận thầu, giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình) trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng VLNCN;
5. Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997;
6. Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp, Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác.
7. Quyết định cử người chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn và thủ kho VLNCN (kèm theo văn bằng chứng chỉ có liên quan).
8. Giấy phép đang sử dụng.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ bản chính)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Thông tư số 02/2005/TT-BCN n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Có hồ sơ hợp lệ. Quyết định số 03/2007/QĐ-UBN...
2. - Sử dụng VLNCN vào mục đính sản xuất, dịch vụ nổ mìn, đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu, thử nghiệm và giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự.
- Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN.
- Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng VLNCN và các công việc khác có liên quan tới VLNCN phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với chức trách đảm nhiệm.
- Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử dụng VLNCN phải có đủ sức khoẻ.
- Có phương án bảo vệ an ninh trật tự, phương tiện kỹ thuật, phòng chống cháy; nổ và bảo vệ môi trường.
Nghị định số 08/2001/NĐ-CP n...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ