Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-KTU-128592-TT

Cơ quan thống kê:

Tỉnh Kon Tum

Cấp Tổng cục:

Sở Lao động TB&XH Kon Tum

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục Đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thủ tục Đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động TB&XH Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động TB&XH Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Lao động-TBXH tỉnh (Địa chỉ: Số 200 – Bà Triệu – Thành phố Kon Tum)
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).
3. Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ nội dung của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.
4. Bước 4: Trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Sở Lao động-TBXH,
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Công văn đề nghị đăng ký;
2. Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung; Các khoản phụ cấp lương (nếu có).
3. Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương;
4. Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Kon Tum