Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-KTU-125960-TT

Cơ quan thống kê:

Tỉnh Kon Tum

Cấp Tổng cục:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tên thủ tục hành chính:

Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT (mất bằng TN)

Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT (mất bằng TN)

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT 5.000đ/bản sao văn bằng Quyết định số 1057/QĐ-UB ngà...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Bản sao Bằng tốt nghiệpTHPT, bổ túc THPT

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT Kon Tum (Địa chỉ: 22 Nguyễn Thái Học-Thị xã Kon Tum-Tỉnh Kon Tum).
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ các ngày nghỉ lễ ).
3. Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ nội dung của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn cá nhân về chỉnh sửa, bổ sung.
4. Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT Kon Tum (Địa chỉ: 22 Nguyễn Thái Học-Thị xã Kon Tum-Tỉnh Kon Tum)
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ các ngày nghỉ lễ ).
- Công chức trả kết quả viết phiếu thu, thu phí và trả kết quả
- Cá nhân nhận kết quả, nộp lệ phí và ra về

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin cấp lại bản sao (có xác nhận của Nhà trường và Địa phương)
2. Giấy báo mất Bằng tốt nghiệp ( Công an địa phương xác nhận)
3. Học bạ THPT, BTTHPT (Học bạ gốc)
4. Khai sinh hợp lệ
5. Giấy CMND (bản chính và bản sao có công chứng)
6. 4 ảnh 4x6
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Kon Tum