Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-KTU-095827-TT

Cơ quan thống kê:

Kon Tum

Cấp Xã:

UBND xã, phường, thị trấn

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm nhóm

Thủ tục đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm nhóm

Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ

Tôn giáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Trên cơ sở có sự thẩm định về chuyên môn của cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp huyện và tỉnh; Công an, Mặt trận và các đoàn thể cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong thời gian 20 ngày
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản chấp thuận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Người đại diện tín đồ đạo Tin lành tại điểm sinh hoạt đó chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn.
- Thời gian Buổi sáng từ 07h30 đến 11h, Buổi chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghĩ, ngày lễ)
3. Bước 3: Trả kết quả tại UBND xã, phường, thị trấn
- Thời gian Buổi sáng từ 07h30 đến 11h, Buổi chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghĩ, ngày lễ)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin đăng ký điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo, trong đơn nêu rõ: Tên điểm nhóm, hệ phái, số lượng tín đồ, địa điểm, loại kinh sách truyền giảng, phạm vi hoạt động tôn giáo, người phụ trách điểm nhóm và những người tham gia hướng dẫn sinh hoạt điểm nhóm...;
2. Chương trình, nội dung sinh hoạt tôn giáo trong tuần và những lễ trọng trong năm;
3. Danh sách tín đồ (có chữ ký của tín đồ và xác nhận của trưởng thôn nơi tín đồ cư trú);
4. Lý lịch của người phụ trách điểm nhóm (lý lịch có ảnh và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú);
5. Bản cam kết với chính quyền về những nội dung sau:
• Tổ chức sinh hoạt tôn giáo đúng với nội dung, thời gian, địa điểm và phạm vi đã được cho phép, không biến điểm nhóm thành cơ sở thờ tự;
• Đảm bảo an ninh chính trị tại địa bàn; có trách nhiệm vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
• Không để tín đồ tham gia hoạt động biểu tình, bạo loạn, hoạt động trong các tổ chức Fulro, Đề ga, không vượt biên trái phép...;
Ngoài ra, chủ hộ gia đình được chọn làm địa điểm để sinh hoạt điểm nhóm phải có văn bản đồng ý cho mượn nhà riêng để tín đồ đến sinh hoạt tôn giáo; cam kết chấp hành với chính quyền tổ chức sinh hoạt tôn giáo đúng với nội dung, thời gian đã được cho phép.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Sinh hoạt tôn giáo thuần tuý, ổn định; không liên quan đến hoạt động của bọn phản động Fulro, "Tin lành Đề ga", "Nhà nước Đề ga" và có nhu cầu đăng ký điểm nhóm để sinh hoạt tôn giáo; Kế hoạch số 924/KH-UBND ngày...
2. Người phụ trách điểm nhóm là công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương; có ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật và được tín đồ thống nhất giới thiệu; Kế hoạch số 924/KH-UBND ngày...
3. Nơi được chọn làm điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo không phải là nhà rông, hội trường thôn, trường học và các cơ sở công cộng khác... Kế hoạch số 924/KH-UBND ngày...
4. Mỗi thôn, làng có tín đồ Tin lành cùng hệ phái chỉ xem xét cho đăng ký 01 điểm nhóm. Kế hoạch số 924/KH-UBND ngày...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ