Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-KTU-078721-TT

Cơ quan thống kê:

Kon Tum

Cấp Tổng cục:

Sở Tư pháp

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Thủ tục cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Thông tin

Lĩnh vực:

Tư pháp

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Pháp luật
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể 30.000 đồng/lần Quyết định số 83/2000/QĐ-BT...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy đăng ký

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1. Luật sư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp (Số 47 Trần Hưng đạo, thành phố Kon Tum) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
2. Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
3. Bước 3. Luật sư nhận kết quả tại Sở Tư pháp vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư (theo mẫu);
2. Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao chứng thực Thẻ luật sư;
3. Giấy tờ chứng minh về địa điểm giao dịch.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư Thông tư 02/2007/TT-BTP ngày...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên. Luật Luật Sư
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ