Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-KGI-141793-TT

Cơ quan thống kê:

Kiên Giang

Tên thủ tục hành chính:

Thẩm định thủ tục thành lập nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Thẩm định thủ tục thành lập nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch UBND cấp xã .
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Giáo dục-Đào tạo cấp huyện .
Cơ quan phối hợp (nếu có):
UBND cấp xã .
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Người nộp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
2. Bước 2 Người nộp mang hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã trên địa bàn cấp huyện.
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ, xem xét các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì có ý kiến bằng văn bản và gửi đến phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện đề nghị thẩm định.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đề nghị tổ chức hoặc cá nhân đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần (thứ 7 và chủ nhật nghỉ)
3. Bước 3 Giao quyết định thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã : sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần (thứ 7 và chủ nhật nghỉ)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
2. Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
3. Bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1 : -Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. (Mẩu tờ khai chưa thống nhất)
2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2 : - Bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em. (Mẩu tờ khai chưa thống nhất)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Yêu cầu hoặc điều kiện 1:
1. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là cơ sở giáo dục mầm non chưa đủ điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ.
2. Điều kiện thành lập, hồ sơ và thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thực hiện theo quy định của Điều lệ trường mầm non và Quy chế này.
3. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau:
a)Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu đảm bảo các điều kiện tối thiểu theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này;
b)Có đủ giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 của Quy chế này;
c)Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Quy chế này, có bản cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
d)Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phù hợp với nhu cầu của địa phương;
đ) Số lượng trẻ trong 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ;
Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ