Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-KGI-120967-TT

Cơ quan thống kê:

Kiên Giang - UBND Xã, Phường, Thị trấn .

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận giấy mua, bán, tặng cho xe gắn máy

Xác nhận giấy mua, bán, tặng cho xe gắn máy

Thông tin

Lĩnh vực:

Đường thủy nội địa

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND Xã, Phường, Thị trấn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND Xã, Phường, Thị trấn
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc (ngày lễ nghỉ).
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
2. Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ của công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng UBND Xã, Phường, Thị trấn . Cán bộ tiếp nhận xem xét tính đầy đủ của hồ sơ:
o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận trình TT UBND ký xác nhận cho đối tượng.
o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn và trả lại đơn cho đối tượng.
3. Bước 3 Trả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND Xã, Phường, Thị trấn theo bước sau:
o Công chức kiểm tra và trao trả kết quả cho người đến nhận hồ sơ.
o Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người uỷ quyền.
• Thời gian tiếp nhận và trả kết quả : Sáng từ 7 giờ đến 11, chiều 13 giờ đến 17 giờ hàng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu
• Ngày thứ bảy làm việc buổi sáng từ 7 giờ đến 11 (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Giấy mua, bán, tặng cho xe gắng máy
Số bộ hồ sơ:
01 bộ chính
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Giấy mua, bán, tặng cho xe gắng máy (Mẫu đơn chưa thống nhất)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)