Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-KHA-126931-TT

Cơ quan thống kê:

Khánh Hòa

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C

Xác nhận kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C

Thông tin

Lĩnh vực:

Quy chế thi, tuyển sinh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
trong ngày
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.
2. Bước 2 Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định, cấp giấy xác nhận
3. Bước 3 Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho cá nhân

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin xác nhận kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C
2. - Bản sao chứng minh nhân dân. Trong trường hợp không có chứng minh nhân dân thì đơn đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cá nhân cư trú hợp pháp hoặc cơ quan nơi cá nhân đang làm việc..
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Nộp hồ sơ đúng quy định;
2. Đã tham dự các kỳ kiểm tra do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ