Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-KHA-126532-TT

Cơ quan thống kê:

Khánh Hòa

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng công chức, công chức dự bị

Tuyển dụng công chức, công chức dự bị

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Trường Chính trị tỉnh, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhu cầu tuyển dụng công chức.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
90 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. lệ phí thi tuyển công chức theo quy định tại Thông tư số 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 29/10/2003 quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức. Thông tư liên tịch số 101/20...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi tiếp nhận hồ sơ của thí sinh, tổ chức sơ tuyển, tổng hợp danh sách nộp hồ sơ cho Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa (cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức), địa chỉ: số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.
2. Bước 2 Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ thì đề nghị bổ sung. Nếu không đủ điều kiện dự tuyển thì không tiếp nhận.
3. Bước 3 Hội đồng thi tuyển thông báo công khai danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển; gửi giấy báo tới người đăng ký dự tuyển đến tham dự kỳ thi lập danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, tổ chức ôn tập cho thí sinh.
4. Bước 4 Hội đồng thi tuyển tổ chức thi tuyển công chức, công chức dự bị.
5. Bước 5 Hội đồng thi tuyển tổ chức chấm phúc khảo (nếu có đơn xin phúc khảo bài thi)
6. Bước 6 Hội đồng thi tuyển báo cáo kết quả tuyển dụng lên Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Quyết định công nhận kết quả thi tuyển.
7. Bước 7 Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi tuyển cho các thí sinh.
8. Bước 8 Sở Nội vụ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ theo quy định đối với người có thông báo trúng tuyển.
9. Bước 9 Giám đốc Sở Nội vụ ra Quyết định tuyển dụng và phân công người được tuyển dụng đến nhận công tác tại các cơ quan theo chỉ tiêu; ngành nghề mà cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu đăng ký.
10. Bước 10 Thí sinh trúng tuyển nhận nhiệm sở (dự bị và tập sự theo quy định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);
2. Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác;
3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;
5. Bản sao giấy khai sinh;
6. Các giấy tờ chứng nhận để xét ưu tiên (nếu có);
7. Ba phong bì dán tem ghi rõ tên người nhận, địa chỉ và kèm 2 ảnh cỡ 4x6.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký dự tuyển; Thông tư của Bộ Nội vụ số 07...
2. Đơn xin châm phúc khảo bài thi. Thông tư của Bộ Nội vụ số 07...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam Nghị định của Chính phủ số 1...
Nghị định của Chính phủ số 1...
2. Có tuổi đời từ 18 tuổi đến 45 tuổi, riêng công chức dự bị không quá 40 tuổi; Nghị định của Chính phủ số 1...
Nghị định của Chính phủ số 1...
3. Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng; Nghị định của Chính phủ số 1...
4. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển (được niêm yết công khai tại cơ quan có nhu cầu tuyển dụng); Nghị định của Chính phủ số 1...
Nghị định của Chính phủ số 1...
Nghị định của Chính phủ số 1...
5. Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ; Nghị định của Chính phủ số 1...
Nghị định của Chính phủ số 1...
6. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Nghị định của Chính phủ số 1...
Nghị định của Chính phủ số 1...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ