Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-KHA-122237-TT

Cơ quan thống kê:

Khánh Hòa

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)

Đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)

Thông tin

Lĩnh vực:

Dược - Mỹ phẩm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: số 3A Hàn Thuyên, Nha Trang.
Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong tuần. Sáng: từ 7h00 đến 11h30.
2. Bước 2 Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)
3. Bước 3 Tổ chức, Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 3A Hàn Thuyên,
Thời gian trả kết quả: vào các ngày sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong tuần. Sáng: từ 7h00 đến 11h30.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Bản đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” (mẫu đính kèm-GDP/MB).


- Biên bản tự kiểm tra việc triển khai “ Thực hành tốt phân phối thuốc” (thành viên tham gia tự kiểm tra, các nội dung và những phát hiện, đề xuất thời gian và biện pháp khắc phục những bất cập..)
2. - Báo cáo những thay đổi của cơ sở trong 02 năm triển khai “Thực hành tốt phân phối thuốc”.
3. - Báo cáo tóm tắt về huấn luyện, đào tạo của cơ sở.
4. - Báo cáo tự thanh tra, và đánh giá của cơ sở trong đợt gần nhất về triển khai “Thực hành tốt phân phối thuốc”
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Bản đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”. Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Nhân sự theo quy định tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc “thực hành tốt phân phối thuốc (GDP). Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT...
2. - Vị trí, diện tích, xây dựng, thiết kế theo quy định tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc “thực hành tốt phân phối thuốc (GDP).
.
Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT...
3. - Cơ sở vật chất, phương tiên vận chuyển, trang thiết bị chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc “thực hành tốt phân phối thuốc (GDP).
...
Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT...
4. - Hồ sơ sổ sách, tài liệu chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc “thực hành tốt phân phối thuốc (GDP). Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ