Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-KHA-011313-TT

Cơ quan thống kê:

Khánh Hòa

Tên thủ tục hành chính:

Trích lục, trích đo bản đồ địa chính

Trích lục, trích đo bản đồ địa chính

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Văn phòng Đăng ký QSD đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Kỹ thuật - Đo đạc- Văn phòng Đăng ký QSD đất
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Tùy quy mô và khối lượng công việc trong Hợp đồng ( chưa có quy định thời gian giải quyết mà chỉ thỏa thuận trong Hợp đồng)
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí trích lục, trích đo bản đồ Tùy theo diện tích, tỷ lệ bản đồ Quyết định số 1538/QĐ-UBND n...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Bản đồ, File, Sổ mục kê, hồ sơ kỹ thuật thửa đất

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức nộp đơn yêu cầu tại Văn thư Văn phòng Đăng ký QSD đất tại 35 Yết Kiêu – Nha Trang trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần:
Sáng từ 07h đến 11 h; Chiều từ 13h30 đến 17 h
2. Bước 2 Tiến hành đo vẽ, trích đo ngoài thực địa, biên tập, in ấn, thành lập bản đồ, trích lục bản đồ .
3. Bước 3 Kiểm tra đối chiếu với bản đồ địa chính, trình Lãnh đạo Văn phòng ký
4. Bước 4 Trả kết quả cho tổ chức tại Văn phòng Đăng ký QSD đất tại số 35 Yết Kiêu – Nha Trang
5. Bước 5 Nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký QSD đất tại số 35 Yết Kiêu – Nha trang trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần:
Sáng từ 07h đến 11 h; Chiều từ 13h30 đến 17 h.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Văn bản đề nghị trích đo (02 bản chính)
2. Hợp đồng kinh tế : (06 bản)
Số bộ hồ sơ:
04 (bộ) bản đồ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ