Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HYE-158347-TT

Cơ quan thống kê:

Hưng Yên - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng công chức

Tuyển dụng công chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị; Sở Nội vụ Hưng Yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị; Sở Nội vụ Hưng Yên
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Chưa quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Đối với cá nhân, tổ chức: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ;
- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.
2. Đối với cơ quan nhà nước: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);
2. Bản sao sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác học tập.
3. Bản sao giấy khai sinh;
4. Bản sao có công chứng (chứng nhận) của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập.
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
6. 2 ảnh 4x6; 2 phong bì (có dán tem).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức Thông tư của Bộ Nội vụ số 07...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;
- Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;
- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;
- Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước từ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên;
Nghị định của chính phủ số 0...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ