Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HYE-060355-TT

Cơ quan thống kê:

Hưng Yên - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Khai báo và báo cáo định kỳ tai nạn lao động (TNLĐ)

Khai báo và báo cáo định kỳ tai nạn lao động (TNLĐ)

Thông tin

Lĩnh vực:

An toàn lao động

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Điện thoại, Fax
Thời hạn giải quyết:
05 ngày
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Thống kê và báo cáo tình hình tai nạn lao động của 6 tháng và cả năm gửi Bộ LĐ-TB&XH

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Đối với cá nhân, tổ chức: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Lao động- TB và XH.
2. Đối với Sở Lao động - TB và XH - Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Khai báo tai nạn lao động (theo mẫu)
2. Báo cáo định kỳ tai nạn lao động (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Khai báo tai nạn lao động- Mẫu số 01 Thông tư liên tịch số 14/200...
2. Báo cáo định kỳ TNLĐ- Mẫu số 09 Thông tư liên tịch số 14/200...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ