Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HYE-060192-TT

Cơ quan thống kê:

Hưng Yên - Công an tỉnh Hưng Yên

Tên thủ tục hành chính:

Cấp hộ chiếu phổ thông

Cấp hộ chiếu phổ thông

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý xuất nhập cảnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Công an
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Trưởng phòng PA39- CA tỉnh Hưng yên.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Đội Quản lý xuất nhập cảnh- phòng PA39 - CA tỉnh Hưng yên.
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
08 ngày làm việc đối với nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Đội quản lý xuất nhập cảnh - Phòng PA39 - Công an tỉnh.- 05 ngày làm việc đối với nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Mức thu lệ phí cấp mới: 200.000đ Thông tư số 37/2003/TT-BTC n...
2. Cấp lại do hộ chiếu hư hỏng hoặc bị mất: 400.000đ
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Cấp hộ chiếu phổ thông

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ
2. Nộp hồ sơ tại Đội quản lý xuất nhập cảnh - Phòng PA39 - Công an tỉnh
3. Nhận kết quả tại bộ phận trả kết quả

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. 01 tờ khai (theo mẫu)
2. 03 ảnh 4 x 6
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu TK/XC (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Trẻ em dưới 14 tuổi tờ khai xin cấp hộ chiếu phải được cơ quan phường xã nơi thường trú xác nhận, đóng dấu giáp lai ảnh và nộp kèm bản sao giấy khai sinh.
2. Hồ sơ sửa đổi hộ chiếu phải kèm Theo các giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó.
3. Cấp lại do mất: Nộp kèm đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông có xác nhận của cơ quan chức năng.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)