Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HYE-034563-TT

Cơ quan thống kê:

Hưng Yên - Sở Công thương Hưng Yên

Tên thủ tục hành chính:

Gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Thông tin

Lĩnh vực:

Hóa chất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Công thương Hưng Yên
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
27 ngày
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép
Kết quả Thẩm định thiết kế cơ sở

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.
- Nộp hồ sơ tới Sở Công thương tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.
2. Đối với Sở Công thương: - Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN do Thủ trưởng đơn vị ký;
2. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự - Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có giấy phép đầu tư;
3. Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các đơn vị hoạt động dầu khí; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu, giấy uỷ quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng VLNCN;
4. Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp, Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải được lãnh đạo đơn vị duyệt.
5. Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng VLNCN phê duyệt;
6. Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn, và phương tiện vận chuyển VLNCN riêng);
7. Quyết định bổ nhiệm Người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng đơn vị.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ