Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HAG-129708-TT

Cơ quan thống kê:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Cấp Tổng cục:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Tên thủ tục hành chính:

Trình tự, thủ tục Phiếu chuyển thông tin điạ chính để xác định nghĩa vụ tài chính

Trình tự, thủ tục Phiếu chuyển thông tin điạ chính để xác định nghĩa vụ tài chính

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật
2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan hành chính bộ phận “một cửa” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang. Trụ Sở đặt tại Khu hành chính 406, Phường 5, TXVT, tỉnh Hậu Giang:
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ và chiều từ 13 giờ đến 17 giờ vào ngày làm việc trong tuần (chủ nhật nghỉ).
3. Bước 3 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn nhận kết quả.
- Cán bộ tiếp nhận trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức xin cấp sau khi thu lệ phí. Người nhận phải ký nhận.
Thời gian giao trả kết quả: Trong giờ hành chính theo ngày hẹn.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin chuyển mục đích.
2. Quyết định giao đất; Quyết định cho thuê đất; Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất; Công văn thuận chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất.
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại Giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai.
4. Bản mô tả ranh giới thửa đất + Hồ sơ kỹ thuật (nếu có)
5. Tờ khai nộp tiền sử dụng đất, thuê đất, lệ phí trước bạ, nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin chuyển mục đích
2. Tờ khai nộp tiền sử dụng đất Thông tư liên tịch số 30/200...
3. Tờ khai nộp tiền thuê đất Thông tư liên tịch số 30/200...
4. Tờ khai lệ phí trước bạ, nhà đất Thông tư liên tịch số 30/200...
5. Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân Thông tư số 84/2008/TT-BTC n...
6. Tờ khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư số 60/2007/TT-BTC n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ