Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HDU-131696-TT

Cơ quan thống kê:

Hải Dương - UBND cấp huyện

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận hoàn thành công trình

Xác nhận hoàn thành công trình

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Phòng Công thương/phòng Quản lý đô thị
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Công thương/phòng Quản lý đô thị
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Chủ đầu tư có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Phòng Công thương thuộc UBND huyện/Phòng Quản lý đô thị
2. Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ
Cán bộ Phòng Công thương thuộc UBND huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, công chức viết phiếu hướng dẫn cho công dân bổ sung, làm lại hồ sơ theo qui định. Trường hợp đủ điều kiện, đúng qui định thì ghi phiếu hẹn trả kết quả.
3. Bước 3: Trả kết quả
Đúng ngày hẹn, công dân đến nộp lệ phí (nếu có) và trực tiếp nhận kết quả

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Nhật ký thi công.
2. - Bản vẽ hoàn công.
3. - Hồ sơ quyết toán.
4. - Hồ sơ pháp lý (các quyết định kèm theo và các biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục, giai đoạn được chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát xác nhận)
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ))

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ