Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HTI-216461-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Tĩnh

Tên thủ tục hành chính:

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. - Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vận chuyển ngoài tỉnh: 30.000 đồng/lần cấp; Thông tư số 04/2012/TT-BTC n...
2. - Cấp lại giấy chứng nhận Kiểm dịch do khách hàng yêu cầu: 15.000 đồng/lần.
*Phí:
- Tiêu độc phương tiện 40.000 đồng/lần;
- Tiêu độc sân, bến bãi, khu cách ly kiểm dịch: 500 đồng/m2;
- Kiểm tra lâm sàng động vật: Trâu, bò, ngựa, lừa 5.500 đồng/con; Dê, cừu, chó, mèo 3.000 đồng; Lợn ( trên 15kg) 1.000 đồng/con; Lợn sữa (bằng hoặc dưới 15kg) 500 đồng/con; Khỉ, vư¬ợn, cáo, nhím, chồn 4.500đồng/con, Trăn, cá sấu, kỳ đà, Chim cảnh các loại 4.500 đồng/con; Hổ, báo, voi, h¬ươu, nai, s¬ư tử, bò rừng 27.000 đồng/con; Rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ nhông, Thỏ, chuột nuôi thí nghiệm 500 đồng/con; Chim làm thực phẩm, gia cầm con (d¬ưới 1 tuần tuổi) 50 đồng/con; Gia cầm trưởng thành 100đồng/con; Đà điểu: 1 ngày tuổi 1.000 đồng/con, Trưởng thành 4.500 đồng/con; Ong nuôi 500 đồng/đàn.
- Đánh dấu gia súc:Bấm thẻ tai đại gia súc (trâu, bò, ngựa, lừa hươu, nai...): 8.000 đồng/thẻ; bấm thẻ tai tiểu gia súc (lợn, dê, cừu...): 6.500 đồng/thẻ.
- Niêm phong phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật: 1.500 đồng/thẻ.
Thông tư số 04/2012/TT-BTC n...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Bước 1 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Thú y Hà Tĩnh (số 140, đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh).
Thời gian ít nhất trước 02 ngày nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch, 15 - 30 ngày nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không còn miển dịch.
Cán bộ, công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.
2. - Bước 2 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.
3. - Bước 3 Đến hẹn, Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Chi cục Thú y Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh (theo mẫu 14);
2. - Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát động vật (nếu có);
3. - Giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh theo mẫu 14 Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Động vật đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuộc Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch; được lấy từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc và còn miễn dịch. Nghị định số 33/2005/NĐ-CP n...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ