Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HTI-129487-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Tĩnh

Cấp Tổng cục:

Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

Tên thủ tục hành chính:

Xin cấp công hàm đề nghị cấp visa cho hộ chiếu Công vụ

Xin cấp công hàm đề nghị cấp visa cho hộ chiếu Công vụ

Thông tin

Lĩnh vực:

Công tác lãnh sự

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm DT-DV Đối ngoại
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
4 ngày làm việc (02 ngày xử lý hồ sơ tại Bộ Ngoại giao và 02 ngày vận chuyển) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí cấp công hàm 10.000 đồng/công hàm
2. Phí dịch vụ: 500.000 đồng/1 lần
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Công hàm

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh. Viên chức chuyên môn của Trung tâm tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết biên nhận hồ sơ có hẹn; nếu thiếu thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho đầy đủ, hợp lệ;
2. - Bước 2: Trung tâm trực tiếp chuyển hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cho Cục Lãnh sự- Bộ Ngoại giao giải quyết đề nghị cấp công hàm
3. - Bước 3: Trả kết quả ngay sau khi nhận từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và lưu bản sao kết quả.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. -Quyết định của UBND tỉnh cử đoàn đi công tác nước ngoài (bản chính, chữ ký ướt); Quyết định nếu in hai mặt trên một tờ A4 thì phải có dấu treo ở mặt không có dấu và chữ ký của cơ quan có thẩm quyền; nếu nhiều hơn 2 trang, in trên một mặt của tờ giấy A4 phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ; Trường hợp có sửa đổi thì phải đóng dấu ở chỗ sửa đổi. Văn bản cần ghi rõ họ tên, chức danh của người được cử hoặc cho phép đi nước ngoài, nước đến, thời gian, mục đích công tác ở nước ngoài; ghi rõ loạị mã số, ngạch, bậc của công chức, viên chức đó.
2. - Công văn đề nghị xin cấp công hàm đề nghị cấp visa
3. Phô tô thư mời (của phía nước ngoài), hoặc tờ thông tin về tên, tổ chức, cá nhân nước ngoài mời
4. - Hộ chiếu công vụ còn hạn ít nhất 6-9 tháng, áp dụng tùy nước đến.
Số bộ hồ sơ:
02 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Người xin cấp công hàm đề nghị cấp visa cho hộ chiếu công vụ phải là:
- Cán bộ, công chức theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ công chức năm 2003 vào thời điểm xin sửa đổi, bổ sung.
- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;
Thông tư số 02/2008/TT-BNG N...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ