Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HTI-045201-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Tĩnh

Tên thủ tục hành chính:

Cấp lại “Bản sao” bằng Tốt nghiệp

Cấp lại “Bản sao” bằng Tốt nghiệp

Thông tin

Lĩnh vực:

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí Bản sao bằng tốt nghiệp 1500 đồng /1 bản sao bằng TN THPT Công văn số 6025/THPT ngày 1...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Bằng
Cấp mới “Bản sao” Bằng tốt nghiệp

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Cá nhân muốn cấp lại “bản sao” bằng tốt nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.
2. Bước 2 Cán bộ chuyên môn xem xét, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung theo quy định, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ rồi viết phiếu hẹn cho cá nhân.
3. Bước 3 Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập hợp hồ sơ rồi chuyển cho phòng Quy chế xử lý.
4. Bước 4 Phòng Quy chế tra cứu sổ gốc, xem xét, đối chiếu số liệu chính xác rồi in “Bản sao” trình lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ký duyệt, sau đó chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân theo đúng phiếu hẹn.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin cấp lại “bản sao” bằng tốt nghiệp(theo mẫu), có xác nhận lý do mất, (hỏng) bằng Tốt nghiệp của chính quyền địa phương hoặc Công an cấp xã ( phường) và xác nhận của nhà trường nơi đương sự học lớp cuối cấp
2. Học bạ gốc (hoặc bản sao có công chứng). Nếu không còn học bạ thì thay bằng “bản trích lục từ sổ đăng bộ của nhà trường nơi đương sự học)
3. CMND hoặc CMQĐ. Trường hợp CMND bị mất thì thay bằng “Giấy hẹn” CMND hoặc xác nhận của công an sở tại nơi đương sự bị mất CMND, phải có ảnh đóng dấu giáp lai và số CMND.
(Trường hợp làm thay phải có giấy uỷ quyền, có xác nhận của UBND xã , phường trở lên).
4. Ảnh 3 x 4: 2 cái
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin cấp lại “Bản sao” bằng tốt nghiệp THPT (THCS)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ