Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HNO-153351-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Nội - Sở Giao thông vận tải

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở GTVT Hà Nội quản lý sát hạch :

Cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở GTVT Hà Nội quản lý sát hạch :

Thông tin

Lĩnh vực:

Giao thông vận tải

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Quản lý phương tiện giao thông
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính Hoặc 16 Cao Bá Quát - Hà Nội
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Học phí đào tạo hạng A1: 70.000 VNĐ
2. Học phí đào tạo hạng A2: 70.000 VNĐ
3. Học phí đào tạo hạng B1: 2.275.000 VNĐ
4. Học phí đào tạo hạng B2: 2.710.000 VNĐ
5. Học phí đào tạo hạng C : 3.875.000 VNĐ
6. Học phí đào tạo nâng hạng từ B1 lên B2 : 360.000 VNĐ
7. Học phí đào tạo nâng hạng từ B2 lên C : 1.500.000 VNĐ
8. Học phí đào tạo nâng hạng từ B2 lên D: 2.150.000 VNĐ
9. Học phí đào tạo nâng hạng từ C lên D: 1.500.000 VNĐ
10. Học phí đào tạo nâng hạng từ C lên E: 2.150.000 VNĐ
11. Học phí đào tạo nâng hạng từ D lên E: 1.500.000 VNĐ
12. Học phí đào tạo nâng hạng lên FB: 1.500.000 VNĐ
13. Học phí đào tạo nâng hạng lên FC: 1.500.000 VNĐ
14. Học phí đào tạo nâng hạng lên FD: 1.500.000 VNĐ
15. Học phí đào tạo nâng hạng lên FE 1.500.000 VNĐ
16. Phí sát hạch đối với thi sát hạch lái xe môtô (hạng xe A1, A2): + Phí sát hạch lý thuyết : 30.000 VNĐ/lần
+ Phí sát hạch thực hành trong hình: 40.000 VNĐ/lần
17. Phí sát hạch đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): + Phí sát hạch lý thuyết : 70.000 VNĐ/lần
+ Phí sát hạch thực hành trong hình: 230.000 VNĐ/lần
+ Phí sát hạch trên đường giao thông công cộng:50.000 VNĐ/lần
18. Lệ phí cấp GPLX: 30.000 VNĐ
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép lái xe

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Cá nhân đến nộp hồ sơ học lái xe tại cơ sở đào tạo được phép đào tạo.
2. Thí sinh trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở GTVT Hà Nội quản lý sát hạch được cấp GPLX. GPLX và hồ sơ gốc trả tại cơ sở đào tạo.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu:
- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX (theo mẫu) được phát tại các cơ sở đào tạo lái xe hoặc lấy trên mạng;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (theo mẫu) có dán ảnh và không quá 12 tháng kể từ ngày cấp.
Nơi cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho người lái xe ôtô: Các bệnh viện Trung ương, bệnh viện do các Bộ, Ngành quản lý. Hội đồng giám định y khoa Thành phố, các bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Đống Đa, Thanh Nhàn, Đức Giang, Bắc Thăng Long, Hoè Nhai, Tư nhân Tràng An, Tư nhân Thăng Long, Bệnh viện Nam Thăng Long, Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm. Đối với khu vực Hà Nội mở rộng: bệnh viện đa khoa cấp huyện;
Nơi cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho người lái xe môtô: Bệnh viên đa khoa, trung tâm y tế cấp huyện trở lên.
- Bản phôtô CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn. Xuất trình bản chính để đối chiếu;
- 08 ảnh màu 3x4cm kiểu CMND
2. Đối với người dự sát hạch nâng hạng GPLX lên hạng B2, C, D, E và các hạng F:
- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX (theo mẫu) được phát tại các cơ sở đào tạo lái xe ôtô hoặc lấy trên mạng;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (theo mẫu) có dán ảnh và không quá 12 tháng kể từ ngày cấp.
Nơi cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho người lái xe ôtô: Các bệnh viện Trung ương, bệnh viện do các Bộ, Ngành quản lý. Hội đồng giám định y khoa Thành phố, các bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Đống Đa, Thanh Nhàn, Đức Giang, Bắc Thăng Long, Hoè Nhai, Tư nhân Tràng An, Tư nhân Thăng Long, Bệnh viện Nam Thăng Long, Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm. Đối với khu vực Hà Nội mở rộng: bệnh viện đa khoa cấp huyện;
- Bản phôtô GPLX do ngành GTVT cấp, CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn. Xuất trình bản chính để đối chiếu;
- Hồ sơ lái xe gốc phù hợp với giấy phép lái xe đang sử dụng gồm: Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch, chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo lái xe của hạng GPLX đang sử dụng;
- 08 ảnh màu 3x4cm kiểu CMND;
- Xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc bản khai có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nếu là chủ xe (hoặc xe của hộ gia đình) về thời gian và số km lái xe an toàn người theo mẫu quy định. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm về việc xác nhận; cá nhân chịu trách nhiệm về cam kết trước pháp luật;
- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có công chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp nâng hạng GPLX lên hạng D, E.
3. Nơi nộp hồ sơ học lái xe: tại các cơ sở đào tạo lái xe được phép đào tạo.
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX;
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ (Điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới);
3. Giấy xác nhận thời gian và số km lái xe an toàn;
4. Bản khai thời gian và số km lái xe an toàn.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ