Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HNO-099260-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Nội

Cấp Xã:

cấp xã

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát)

Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát)

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cán bộ Lao động TBXH cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Cá nhân đề nghị xác nhận liệt sỹ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã để được xác nhận
2. UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xác nhận, chuyển cơ quan cấp trên giải quyết

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Giấy tờ phải nộp:
2. Đơn đề nghị của thân nhân liệt sỹ ;
3. Giấy tờ phải xuất trình:
4. Tờ khai thân nhân liệt sỹ;
5. Hồ sơ thương binh, xác nhân của cơ sở y tế (đối với TB tỷ lệ thương tật 81% trở lên chết); bệnh án và biên bản tử vong do Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh cấp ((đối với thương binh tỷ lệ thương tật duới 81% chết)
6. Biên bản họp Hội đồng quân- dân- chính- đảng cấp xã (gồm đại diện: Đảng ủy, UB MTTQ, Thương binh xã hội, Cựu chiến binh, công an, quân sự và hội người cao tuổi.
7. Hộ khẩu thường trú của thân nhân liệt sỹ
Số bộ hồ sơ:
: 01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ khai thân nhân liệt sỹ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ