Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-GLA-109314-TT

Cơ quan thống kê:

Gia Lai

Cấp Xã:

Ủy ban Nhân dân cấp xã, tỉnh Gia Lai

Tên thủ tục hành chính:

Xin phép thành lập câu lạc bộ thể dục, thể thao

Xin phép thành lập câu lạc bộ thể dục, thể thao

Thông tin

Lĩnh vực:

Văn hóa

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định cho phép

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn; Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
- Công dân xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
2.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn xin thành lập Câu lạc bộ thể dục, thể thao.
- Văn bản đồng ý của cơ quan chức năng.
2.
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin thành lập Câu lạc bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ