Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-GLA-078319-TT

Cơ quan thống kê:

Gia Lai - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh GiaLai

Tên thủ tục hành chính:

Thông báo việc góp vốn Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thông báo việc góp vốn Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thông tin

Lĩnh vực:

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Gia Lai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cục thuế tỉnh.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” - Thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai .
Thời hạn giải quyết:
7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và cho đến khi trả kết quả.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 20.000 VNĐ/1lần cấp. Quyết định số 83/2000/QĐ-BT...
Quyết định số 113/2006/QĐ-UB...
2. Thu tiền hồ sơ ĐKKD (bì hồ sơ, các đơn, mẫu,…) cho các loại hình doanh nghiệp 50.000VNĐ/1 lần cấp. Quyết định số 83/2000/QĐ-BT...
Quyết định số 113/2006/QĐ-UB...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức đang hoạt động kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên; khi đăng ký thay đổi thành viên góp vốn của Công ty; đến tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai để tiếp nhận hồ sơ và được hướng dẫn chi tiết thủ tục có liên quan theo quy định của luật doanh nghiệp.
2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. (Số: 02 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
3. Bước 3 Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn chi tiết để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
4. Bước 4 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ thủ tục, hợp lệ thì viết giấy hẹn ngày trả kết quả giao cho người nộp; đồng thời viết phiếu chuyển hồ sơ chuyển vào phòng Đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ và làm hoàn chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh trình lãnh đạo ký.
- Sau khi lãnh đạo đã ký xong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh về lại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ; làm biên lai nộp lệ phí trước khi cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp; và phô tô Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh gửi các cơ quan chức năng có liên quan: Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành trong tỉnh có liên quan theo chức năng ngành nghề kinh doanh.
5. Bước 5 Tổ chức đang hoạt động kinh doanh nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, bao gồm:
+ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
+ Biên lai thu tiền hoàn chỉnh hồ sơ Đăng ký kinh doanh.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h đến 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu và sáng 7 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Thông báo đăng ký thay đổi, nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên…; trong đó: Ghi rõ nội dung Đăng ký thay đổi thành viên góp vốn của Công ty; (10 bản).
2. Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc của Công ty TNHH hai thành viên để Thay đổi thành viên góp vốn của Công ty.
3. Danh sách các thành viên góp vốn của Công ty; (1bản).
4. Sao chứng minh nhân dân và hộ khẩu các thành viên góp vốn của Công ty; (có công chứng).
5. Biên ban họp thành viên góp vốn của công ty ; (1bản).
6. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên “V/v Đăng ký thay đổi thành viên góp vốn của Công ty …” ; (1bản).
7. Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số: 08-MST (Thông tư của số: 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 07 năm 2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.) (1bộ hồ sơ).
Số bộ hồ sơ:
02 (bộ) Trong đó: - Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 01 bộ. - Hồ sơ báo cáo thuế: 01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Thông báo đăng ký thay đổi, nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên Thông tư 03/2006/TT-BKH của...
2. Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số: 08-MST Thông tư số 85/2007/TT-BTC n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. Nghị định số 88/2006/NĐ-CP n...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2007/NĐ-CP...
2. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc Công ty hoặc cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. Nghị định số 88/2006/NĐ-CP n...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2007/NĐ-CP...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ