Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DTP-064256-TT

Cơ quan thống kê:

Đồng Tháp

Tên thủ tục hành chính:

CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC.

CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC.

Thông tin

Lĩnh vực:

Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
- Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Tổ chức – cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.
2. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đào tạo nghề - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Số 18, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
- Khi tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đào tạo nghề, công chức của phòng tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì hẹn tổ chức công dân thời gian trả kết quả theo qui định; đồng thời ghi vào sổ theo dõi để xử lý và trình lãnh đạo phòng thẩm tra sơ bộ nội dung của hồ sơ và báo cáo Giám đốc Sở, dự thảo thơ mời thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để họp xem xét.
+ Hội đồng Thẩm định tiến hành cuộc họp xem xét các điều kiện theo qui định dựa trên thành phần hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại Trường và tổng hợp thành văn bản.
+ Hội đồng thẩm định cấp tỉnh báo cáo Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội về kết quả thẩm định, trường hợp đủ điều kiện Phòng Quản lý Đào tạo nghề dự thảo Tờ trình để Giám đốc Sở ký trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập trường;
Trường hợp không đủ điều kiện theo báo cáo của Hội đồng thẩm định, Phòng Quản lý Đào tạo nghề dự thảo văn bản và nêu rõ lý do mà Hội đồng thẩm định đưa ra để Giám đốc Sở ký trả lời cho tổ chức công dân.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ cung cấp mẫu đơn, tờ khai theo qui định và hướng dẫn cho tổ chức, công dân làm lại kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:
+ Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30.
+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ trong các ngày làm việc.
3. Bước 3: Nhận Quyết định cho phép thành lập trường Trung cấp nghề tư thục tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Số 18, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. a- Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội chuyên nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (Mẫu số 3b);
2. b- Đề án thành lập trường trung cấp nghề (Mẫu số 4-DA);
3. c- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng, vận dụng theo mẫu 2C-BNV/2008;
4. d- Dự thảo điều lệ của trường;
5. e- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu 5 năm);
6. - Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường;
7. - Đối với Trường trung cấp nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ cần phải bổ sung: Biên bàn cử đại diện đứng tên thành lập trường; Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường; Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường; Dự kiến chủ tịch hội đồng quản trị của nhà trường.
Số bộ hồ sơ:
03 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội chuyên nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (Mẫu số 3b); Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
2. - Mẫu lý lịch 2C-BNV/2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
3. - Đề án thành lập trường trung cấp nghề (Mẫu số 4-DA); Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (4)