Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DTP-057546-TT

Cơ quan thống kê:

Đồng Tháp

Tên thủ tục hành chính:

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Thông tin

Lĩnh vực:

Đấu thầu

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Buớc 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2: Nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận vả trả kết quả, số 11 đường Võ Trường Toản,, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ theo mục 7.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết phiếu hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sáng 7h30 đến 11h30 buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 (chiều thứ bảy và ngày chủ nhật nghỉ).
3. Bước 3: Khi đến nhận kết quả, tổ chức xuất trình phiếu hẹn (theo mẫu qui định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với gói thầu có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên gồm:
- Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu của chủ đầu tư (nội dung trình duyệt gồm: cơ sở pháp lý; nội dung gói thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất; đề nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu).
2. Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt kết quả chỉ định thầu gồm:
+ Văn bản bố trí vốn đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đấu thầu (nếu chưa có bố trí vốn thực hiện dự án).
3. + Quyết định đầu tư của dự án.
4. + Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.
5. + Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của bên mời thầu.
6. + Văn bản phê duyệt hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư.
7. + Hồ sơ đề xuất: nhà thầu được chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất có nội dung tương tự hồ sơ dự thầu, bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, thương mại.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)