Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DBI-089849-TT

Cơ quan thống kê:

Điện Biên

Cấp Xã:

UBND cấp xã

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng “ Tổ quốc ghi công”

Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng “ Tổ quốc ghi công”

Thông tin

Lĩnh vực:

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Giải quyết ngay sau khi nhận đủ Hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận đơn

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1. Người yêu cầu cấp lại Bằng “ Tổ quốc ghi công” nộp hồ sơ theo quy định cho Cán bộ lao động Thương binh Xã hội xã và xuất trình Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu để kiểm tra. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết.
2. Bước 2 Trình Chủ tịch UBND xã ký xác nhận vào đơn và chuyển hồ sơ lên Phòng lao động Thương binh và xã hội giải quyết các bước tiếp theo.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp lại Bằng “ Tổ quốc ghi công” ( ghi rõ lý do bị mất, bị rách nát);
2. Biên bản họp gia tộc ( nếu bị mất, có xác nhận của UBND xã)
3. Bản chính Bằng “ Tổ quốc ghi công” ( nếu bị rách nát- nếu còn).
4. Bản sao sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ