Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DKN-158451-TT

Cơ quan thống kê:

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng viên chức

Tuyển dụng viên chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế dự phòng và môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đăk Nông
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để ký hợp đồng làm việc. - Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng làm việc, người được tuyển dụng phải đến nhận nhiệm vụ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. 130.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Hợp đồng làm việc lần đầu.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Trước 30 ngày tổ chức tuyển dụng, thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh cần tuyển, nội dung của hồ sơ dự tuyển tại trụ sở cơ quan và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.
Bước 2: Các cá nhân có nhu cầu nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan tuyển dụng.
Bước 3: Tổ chức thi tuyển và chấm thi.
Bước 4: Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có).
- Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để ký hợp đồng làm việc.
- Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng làm việc, người được tuyển dụng phải đến nhận nhiệm vụ.
- Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể đến ký hợp đồng làm việc hoặc nhận việc đúng thời hạn quy định nêu trên thì phải làm đơn xin gia hạn và được đơn vị sử dụng viên chức đồng ý. Quá thời hạn trên, người được tuyển không đến ký hợp đồng, nhận việc thì cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức huỷ bỏ kết quả tuyển dụng hoặc huỷ hợp đồng làm việc đã ký.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Có đủ bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp.
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.
- Tuổi từ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi.
- Có đơn dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch viên chức dự tuyển;
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Điều kiện ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
- Người có trình độ đại học trở lên đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;
- Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ trong lĩnh vực YTDP ; anh hùng lực lượng vũ trang hoặc lao động; con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa;
- Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ