Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DKN-156930-TT

Cơ quan thống kê:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy phép thành lập Câu lạc bộ TDTT cấp tỉnh, Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp thể thao, công ty thể thao, các cơ sở thể thao ngoài công lập.

Cấp giấy phép thành lập Câu lạc bộ TDTT cấp tỉnh, Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp thể thao, công ty thể thao, các cơ sở thể thao ngoài công lập.

Thông tin

Lĩnh vực:

Thể dục, Thể thao

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng nghiệp vụ thể thao - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
60 ngày làm việc, trong đó 30 ngày Sở VHTTDL, 30 ngày UBND tỉnh.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. + Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục: Thành phần hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Phòng nghiệp vụ TDTT - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
+ Bước 2: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ : Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
+ Bước 3: Chuyển hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép
+ Bước 4: Nhận kết quả từ Ủy ban Nhân dân tỉnh và chuyển cho tổ chức, công dân đúng thời gian hẹn.
2.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. + Đơn xin phép thành lập
+ Dự thảo điều lệ
+ Dự kiến phương hướng hoạt động
+ Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của CLB, doanh nghiệp, công ty...
2.
Số bộ hồ sơ:
02 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ