Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DKN-013098-TT

Cơ quan thống kê:

Đắk Nông

Cấp Xã:

UBND xã

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận sơ yếu lý lịch thông thường.

Xác nhận sơ yếu lý lịch thông thường.

Thông tin

Lĩnh vực:

Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ban Tư pháp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận vào sơ yếu lí lịch của cá nhân

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. A. Đối với cá nhân, hộ gia đình.
Chẩn Bị: Sơ yếu lý lịch tự khai, sổ hộ khẩu gia đình. Đến trực tiến tại UBND cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú.
2. B. Đối với cơ quan nhà nước.
- Bước 1: Cán bộ được giao phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển cho Ban Tư pháp xã. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu đương sự bổ sung theo quy định.
- Bước 2: Xem xét, trình ký: Cán bộ Tư pháp hộ tịch xem xét các nội dung khai trong lý lịch phù hợp với các nội dung trong hồ sơ hộ tịch được lưu giữ tại xã thì trình Chủ tịch UBND xã ký xác nhận.
- Bước 3: Trả kết quả: Sau khi Chủ tịch UBND xã ký xác nhận vào sơ yếu lý lịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cấp cho đương sự.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Sơ yếu lý lịch tự khai,
- Sổ hộ khẩu gia đình.
2.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ