Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DLA-027294-TT

Cơ quan thống kê:

Đắk Lắk - Sở Giáo dục và Đào tạo

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí xét tuyển viên chức ngạch giáo viên THPT 50.000đ Quyết định số 1837/QĐ-UBND n...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Thông báo phương án tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên phổ thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Về phương án tuyển dụng (xét hoặc thi)
- Về thời gian phát hành hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ.
- Công khai chỉ tiêu biên chế xét hoặc thi tuyển
2. Bước 2 Nhận hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) viết giấy biên nhận.Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn cho cá nhân làm laị hồ sơ; Xử lý dữ liệu thi hoặc xét tuyển.
3. Bước 3 Hội đồng xét tuyển lập văn bản đề nghị Sở Nội vụ ra quyết định công nhận danh sách dự tuyển, danh sách trúng tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo công khai danh sách dự tuyển, danh sách trúng tuyển, ra quyết định tuyển dụng và thông báo cho người trúng tuyển nhận kết quả.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin dự tuyển.
2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn nơi cư trú hoạc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.
3. Bản sao giấy khai sinh
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
6. Bản cam kết của người dự tuyển về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Khi trúng tuyển thì mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ) có lý lịch và giấy khám sức khỏe bản chính, còn các loại giấy tờ khác bản sao.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Hồ sơ xét tuyển
2. Đơn xin xét tuyển làm giáo viên
3. Sơ yếu lý lịch

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ