Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DNG-029483-TT

Cơ quan thống kê:

Đà Nẵng

Cấp Tổng cục:

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Tên thủ tục hành chính:

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Thông tin

Lĩnh vực:

Hướng dẫn du lịch

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí cấp thẻ HDV: 200.000 đồng Thông tư số 107/2002/TT-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Thẻ

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại tổ 1 cửa Sở Văn hoá, TT và Du lịch
2. Bước 2: Tổ 1 cửa tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
3. Bước 3 : Phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ gửi Lãnh đạo ký cấp lại thẻ hướng dẫn viên và nhập dữ liệu hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch; theo địa chỉ (http://www.huongdanvien.vn/quanly) Tổng Cục Du lịch in thẻ và gửi trả về Sở.
4. Bước 4: Công dân nhận kết quả khi đến thời hẹn kể từ ngày Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lich quốc tế
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương
3. Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp
4. Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch (có đính kèm theo mẫu)
5. 02 ảnh chân dung 4x6 cm
6. Đính kèm thẻ cũ (đã cấp) do bị hư hỏng
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Đơn đề nghị đổi thẻ HDV DL quốc tế Thông tư số 89/2008/TT-BVHTT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại VN, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP n...
2. Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP n...
3. Có một trong các nghiệp vụ sau:
- Người có bằng tốt nghiệp ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 01 tháng do cơ sở đào tạo cấp.
- Ngừơi có bằng trung cấp, cao đẳng ngành du lịch không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc có bằng đại học trở lên thuộc các ngành khối kinh tế, khoa học xã hội phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khoá 2 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
-Người có bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng chuyên ngành khác hoặc bằng đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên khoa học kỹ thuật công nghệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn khoá 3 tháng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành hướng dẫn du lịch trở lên
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp du lịch không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành khác trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
Thông tư số 89/2008/TT-BVHTT...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ