Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-CTH-055851-TT

Cơ quan thống kê:

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Tên thủ tục hành chính:

Văn bản thỏa thuận địa điểm xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Văn bản thỏa thuận địa điểm xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Thông tin

Lĩnh vực:

khí

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản chấp thuận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị xác định địa điểm xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
2. Sơ đồ xác định vị trí dự kiến xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cần ghi rõ khoảng cách giữa vị trí dự kiến xây dựng với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hiện hữu trên cùng tuyến đường, ghi rõ cửa hàng xăng dầu đó của doanh nghiệp nào (do chủ đầu tư vẽ hoặc thuê người có nghiệp vụ chuyên môn vẽ), mẫu giấy khổ A4.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo (nếu có)
4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất, bản sao photo (nếu có).
Số bộ hồ sơ:
06 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Địa điểm của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quyết định số 1309/QĐ-UBND n...
2. Được xây dựng và trang thiết bị của cửa hàng phải theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng, trạm kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND n...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

http//www.cchccantho.gov.vn