Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-CMU-224956-TT

Cơ quan thống kê:

Cà Mau - UBND cấp huyện tỉnh Cà Mau.

Tên thủ tục hành chính:

Suy tôn liệt sỹ (thương binh loại A có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên chết do vết thương tái phát)

Suy tôn liệt sỹ (thương binh loại A có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên chết do vết thương tái phát)

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
100 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản chấp thuận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Gồm 02 bước:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.
Cán bộ chính sách xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần đầy đủ cho cán bộ chính sách cấp xã bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết biên nhận và chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau để giải quyết theo thẩm quyền.
2. Bước 2: Nhận kết quả. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả theo thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo cho cán bộ chính sách cấp xã đến nhận kết quả để trao trả kết quả theo quy định cho người yêu cầu.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát của cơ sở y tế đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (01 bản chính);
2. Bản sao bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh trở lên đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% (01 bản chính);
3. Giấy báo tử (01 bản chính);
4. Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ (01 bản chính theo mẫu 3-LS2).
Số bộ hồ sơ:
02 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ. Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTB...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị chết do vết thương tái phát trong các trường hợp:
- Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên chết do vết thương tái phát.
- Suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% chết trong khi đang điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện cấp tỉnh trở lên.
Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày...
Pháp lệnh ưu đãi người có cô...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ